Termeni & Condiție

www.clubshop.com

Termeni & Condiție


Acest site web vă este oferit pentru confortul dvs. și în scopuri informaționale. Informațiile conținute de acest site web au fost compilate pe baza informațiilor disponibile de la companiile menționate. ClubShop.com nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea sau interpretarea informațiilor conținute aici. Promoțiile, concursurile sau ofertele pot fi încheiate sau modificate fără notificare prealabilă.

Aceste informații sunt furnizate "Așa cum SUNT" FĂRĂ GARANȚIA NICI UNUI TIP, NICIUNE EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NU SUNT LIMITATE LA, GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIALITATE, FITNESTE PENTRU UN SCOP PARTICULAR, SAU NECONFORMARE A PĂRȚILOR TREI. nu permiteți renunțarea la garanțiile implicite, astfel încât renunțarea la mențiunea precedentă nu vă poate aplica. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi legale care variază de la stat la stat.

Deși ClubShop.com a încercat să furnizeze informații corecte și în timp util pe acest site, nu ne asumăm nicio responsabilitate în legătură cu aceasta. ClubShop.com își rezervă dreptul de a modifica sau șterge orice servicii sau produse conținute aici fără o notificare prealabilă. În niciun caz CLUBSHOP.COM NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DANĂURI SPECIALE, INDIRECTE sau CONSECVENȚIONALE ALE ORICEI TINE, incluzând, fără limitare, profiturile pierdute sau pagubele rezultate din utilizarea sau dependența de orice informații furnizate pe acest site.

Din când în când, ClubShop.com poate posta pe site-ul său Web declarații făcute de terți. Putem, dar nu suntem obligați să monitorizăm astfel de declarații ale terților pentru acuratețe, legalitate, proprietate sau alte caracteristici și nu face nicio reprezentare în legătură cu aceasta. ClubShop.com își declară în mod expres orice responsabilitate pentru astfel de declarații ale terților.

subscibrimg